Sinnenas Verkstad


I sinnenas verkstad skapar vi utan prestige och krav.
Vi följer vårt hjärta och litar på att det är den rätta vägen till att hitta vårt egna unika uttryckssätt.
Vågar vara nyfiken och experimentera. Har tillit till att allt blir som det ska.
Acceptera att det inte blev riktigt som du trodde och ville men att det blev som det skulle.